Kategoriarkiv: Information

2024 årsmöte för Konst- och kulturföreningen Camarin

När?

Fredag 5 april, klockan 18.

Var?

Sal 11 Ungdomens hus, Torpgatan 21

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Fråga om mötet i behörig ordning utlysts.
 3. Fastställande av röstlängden (närvarande medlemmar antecknar sig på
  närvarolista som bifogas protokollet).
 4. Val av ordförande för mötets överläggningar, sekreterare samt två
  justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets
  protokoll.
 5. Angivande av övriga ärenden samt fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive kassarapport.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 9. Val av styrelseledamöter enl § 5 i stadgarna. Val av ordförande för 2 år (ej aktuellt
  Anders Mårtensson vald 2023). En ordinarie ledamot väljs på 2 år (ej aktuellt, Leif
  Andersson vald 2023). En andra ordinarie ledamot väljs på 2 år (Hans Kyhlbäck
  vald på årsmötet 2022 för 2 år). Minst två till högst fyra ordinarie ledamöter väljs
  på 1 år. Minst två suppleanter väljs för 1 år.
  10.Val av revisorer enl § 6 i stadgarna. Minst en revisor och en suppleant väljs på 1
  år.
  11.Val av valberedning enl § 7 i stadgarna. Ordinarie och suppleanter väljs på 1 år.
  12.Fastställande av medlemsavgifter för år 2025.
  13.Mötet avslutas.

Vänligen anmäl om du vill ha mat efter mötet. Detta gör du genom att skicka ett sms till Anders Mårtensson på 0723 031 450.

Kallelse till Årsmöte för Konst- och kulturföreningen Camarin.

Tid: Fredagen den 29 april 2022, kl 18.00. Plats: Torpgatan 21 sal 11, Malmö.

OBS! Du måste så klart vara medlem senast 3 veckor före mötet för att få rösta på mötet.

Efteråt blir det förstås Milonga.

I samband med årsmötet bjuds det på en sallad från Holy Greens. Välj vilken sallad du önskar (utom Sweet falafel, som kommer ha utgått i april).i länken nedan och meddela Lisa Bjernhager ditt val senast den 26 april till assistrum@me.com

https://holygreens.order.leeroy.se/holygreens/store/124468

Vi behöver Dig!

Stöd Camarin, tangons vagga i Malmö. Bli medlem för 2023.

Vi är en ideell förening och drivs helt utan vinstsyfte. Stöd gärna vår ideella förening med att bli medlem. Det kostar 100 kr per år.

Gör på följande sätt och glöm inte ange namn och epostadress (saknas epostadress får vi identifiera på endast namnet):- Betala till vårt Swish-nummer som är 1234016234.

Observera, vid Swish-betalning finns bara 50 tecken till att skriva meddelande. Därför, vid betalning ange minimal information enligt följande mönster :Medl namn@epost.xxx-

Alternativt betala till vårt plusgiro, 408113-9

Observera, snabel-a ”@” accepteras inte i meddelande från en del internetbanker (”otillåtet tecken”). Därför, vid betalning ange minimal informationenligt följande mönster: Medl namn namn(a)epost.xxx

Camarins Styrelse

Hösten 2021

Välkommen till oss att dansa tango på fredagar från kl. 19:00-22:00 på Ungdomens hus, Sal 11 på Torpgatan 21 i Malmö.

Ordinarie inträdesavgift gäller (medlem 70 kr, och våra vänner från Danmark, ej medlem 100 kr). Entré + medlemskap är 150 kronor.

Swisha helst inträdesavgiften i förväg till Camarin: 1234016234, på plats, eller ta med jämna kontanter till entrén.

Senaste uppdatering annonseras varje vecka på Facebook. https://www.facebook.com/camarintango

Välkomna!

Styrelsen Camarin
CAMARIN – tangons vagga i Malmö

Sommartango 2021

Välkommen att dansa tango utomhus fredagar under sommaren på Plattan vid Konsthallen i Malmö nära Triangelns tågstation från 19.00-22.00. Obs! Ta med dig egen dryck.

Kolla vår Facebook sida för senaste uppdatering, vi flyttar inomhus vid regn.
https://www.facebook.com/camarintango

Ingen föranmälan krävs numera.

Vi rekommenderar Dig att komma vaccinerad eller testad, speciellt om Du vill byta partner.

Det finns numera billiga och allt säkrare tester för Dig som inte vaccinerats än .

Vi för närvaro dels för maxantal och ifall det skulle bli aktuellt, för att möjliggöra smittspårning.

Sommar inträdesavgift är: ej medlem 65 kronor, medlem och våra vänner från Denmark (2021) 50 kronor.

Swisha helst inträdesavgiften i förväg till Camarin: 1234016234, på plats, eller ta med jämna kontanter till entrén.

Välkomna!
Styrelsen Camarin

CAMARIN – tangons vagga i Malmö.

Vi bjuder till dans med Camarin i Malmö!

Fredagsmilongan i Malmö är tillbaks med första gången på fredag 7 maj.

Vi öppnar för dans från klockan 19:00 – 22:00.

Nu är det sommartango fredagar på Plattan vid Konsthallen nära Triangelns tågstation. Obs! Ta med dig egen dryck. Vi flyttar inomhus vid regn.

Obs! Ingen tango midsommarafton fredagen den 25 juni.

Det annonseras varje vecka senaste ändringar på Facebook. https://www.facebook.com/camarintango

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regler gäller, vi gör inget partnerbyte under milongan och givetvis kommer du inte om du har några som helst förkylningssymptom. Styrelsen tar inget ansvar för om dessa rekommendationer inte följs.

Ingen föranmälan krävs numera.

Sommar inträdesavgift är: ej medlem 65 kronor, medlem och våra vänner från Danmark (2021) 50 kronor.

Swisha helst inträdesavgiften i förväg till Camarin: 1234016234, på plats, eller ta med jämna kontanter till entrén.

Välkomna!
Styrelsen Camarin

Camarins årsmöte 2021

Tid: Fredagen den 14 maj 2021, kl.18.00.

Plats : Rörsjöparken vid dammen, Malmö (Observera utomhus, medtag paraply ifall det skulle regna).

Observera endast klart medlemskap 3 veckor före ger rösträtt på årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna är det endast en promenad på 5 minuter till kvällens milonga med Camarin som är i TK:s lokal på Frediksbergsgatan 7. Marcela Troncoso är kvällens DJ den 14 maj! Se också Camarins webbplats eller FB-sida. Också till denna milongan ska föranmälan göras.

Dagens milongas öppetid måste förskjutas något så att deltagare på årsmötet hinner till öppningen. Därför, den 14 maj 19:00 – 20:30, paus, 20:45 – 22: 15

Anmälan av dansparet görs till kvällens värd via dennes mobil (antingen sms eller röstsamtal beroende av vad värden för kvällen föredrar). Vem som är kvällens värd? Se Camarins facebookssida samt vår webbplats camarin.se med information (publiceras senast torsdagen innan milongan).

Tillträde gäller bara efter bekräftelse från kvällens värd, det räcker ej att bara ange önskemål.

Viktigt! Fredagsmilongan är i samarbete med Tangokompaniet och medlemskap krävs i antingen Camarin eller i Tangokompaniet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regler gäller, vi gör inget partnerbyte under milongan och givetvis kommer du inte om du har några som helst förkylningssymptom. Styrelsen tar inget ansvar för om dessa rekommendationer inte följs. Maximala antalet per danspass är 6 par, samt därutöver värd och DJ, det vill säga 14 personer samtidigt i lokalen.

Värd: Anders Mårtensson. Anders mobil: 0723031450

Stöd Camarin, tangons vagga i Malmö. Bli medlem för 2021

Vi är en ideell förening och drivs helt utan vinstsyfte. Stöd gärna vår ideella förening med att bli medlem. Det kostar 100 kr per år.

Gör på följande sätt och glöm inte ange namn och epostadress (saknas epostadress får vi identifiera på endast namnet):

– Betala till vårt Swish-nummer som är 1234016234
Observera, vid Swish-betalning finns bara 50 tecken till att skriva meddelande. Därför, vid betalning ange minimal information enligt följande mönster:
Medl namn namn@epost.xxx

– Alternativt betala till vårt plusgiro, 408113-9
Observera, snabel-a ”@” accepteras inte i meddelande från en del internetbanker (”otillåtet tecken”). Därför, vid betalning ange minimal information
enligt följande mönster: Medl namn namn(a)epost.xxx

Styrelsen beslutade preliminärt att ha en första mjukstart av fredagsmilongorna. Den första är tänkt till fredag 7 maj kl 18:30 – 20:00 samt 20:15
– 21:45.

Vi följer FHM:s rekommendationer.

Vi återkommer med mer information.

Camarins Styrelse