Så här hanterar vi dina personuppgifter

Camarin samlar in medlemmars namn och e-postadress i syfte att:

  • kalla medlemmar till årsmöte
  • upprätta röstlängd vid årsmöte
  • informera via e-postutskick om föreningens aktiviteter

Vi delar aldrig ut personuppgifter till någon annan. Ingen överföring sker till annan organisation.

Personuppgifterna raderas på begäran av avgående medlem. Om personuppgifterna raderas kan man inte närvara på årsmöte och får inte rabatt på inträde.

Personuppgiftsansvarig är ordförande och kassör.

Läs mer om dataskyddsförordningen…