Författararkiv: Camarin

2024 årsmöte för Konst- och kulturföreningen Camarin

När?

Fredag 5 april, klockan 18.

Var?

Sal 11 Ungdomens hus, Torpgatan 21

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Fråga om mötet i behörig ordning utlysts.
 3. Fastställande av röstlängden (närvarande medlemmar antecknar sig på
  närvarolista som bifogas protokollet).
 4. Val av ordförande för mötets överläggningar, sekreterare samt två
  justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets
  protokoll.
 5. Angivande av övriga ärenden samt fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive kassarapport.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 9. Val av styrelseledamöter enl § 5 i stadgarna. Val av ordförande för 2 år (ej aktuellt
  Anders Mårtensson vald 2023). En ordinarie ledamot väljs på 2 år (ej aktuellt, Leif
  Andersson vald 2023). En andra ordinarie ledamot väljs på 2 år (Hans Kyhlbäck
  vald på årsmötet 2022 för 2 år). Minst två till högst fyra ordinarie ledamöter väljs
  på 1 år. Minst två suppleanter väljs för 1 år.
  10.Val av revisorer enl § 6 i stadgarna. Minst en revisor och en suppleant väljs på 1
  år.
  11.Val av valberedning enl § 7 i stadgarna. Ordinarie och suppleanter väljs på 1 år.
  12.Fastställande av medlemsavgifter för år 2025.
  13.Mötet avslutas.

Vänligen anmäl om du vill ha mat efter mötet. Detta gör du genom att skicka ett sms till Anders Mårtensson på 0723 031 450.

Vi samarbetar med Tango Kompaniets Sommar Festival fredagen 26 augusti.

Ingen fredagsmilonga på Torpgatan 21, fredagen den 26 augusti, däremot välkommen till Tango Kompaniets Sommar Festival på Barnens scen i Malmö.

Camarins medlemmar får inträdesrabatt. OBS! ta med dig medlemskortet för att erhålla rabatten.

Klicka på länken för mer information.

https://tangokompaniet.com/summer
eller
https://www.facebook.com/events/866053908118761

Vi samarbetar med Klubb Baires fredagen den 2 september.

Ingen fredagsmilonga på Torpgatan 21, däremot välkommen till Klubb Baires och höstens första arrangemang i samarbete med Camarin – Konsert & milonga med duon Tango del Norte.

Camarins medlemmar får inträdesrabatt. OBS! ta med dig medlemskortet för att erhålla rabatten.

Kvällen inleds med en konsert kl 20.00 (insläpp kl. 19.30) och efter milongan fram till kl 24.00 på Barnens scen i Malmö.

Duon Tango del Norte kommer att spela till dans under kvällen.

Under kvällen kommer det att finnas kaffe, te, vatten, läsk och alfajores (argentinska kakor/bakverk) från Alfajores Dulcita till försäljning. Klicka på länken för mer information.

https://www.facebook.com/events/607025827709479

Tillbaka till inomhustango

Fredagen den 12 augusti blir sista gången för utomhustango på Plattan, vid Konsthallen i Malmö för denna sommar. Obs! vid regn dansar vi på Tangokompaniets studio, Fredriksbergsgatan 7, i Malmö.

Fredagen den 19 augusti flyttar vi tillbaks till Ungdomens hus, Torpgatan 21 i Malmö.

Viva el Tango!

Sommartango 2022


Välkommen fredagar under sommar kl 19.00 – 22.00. Vi dansar på plattan vid Konsthallen.
Ta med egen dryck.

Kolla vår Facebook sida för senaste uppdatering, vi flyttar inomhus vid regn.
https://www.facebook.com/camarintango