Styrelsen

Styrelsen 2019
Anders Mårtensson, ordförande
Leif Andersson, vice ordförande
Hans Kylbäck, sekreterare
Jan Thor Koyer
Milan Kostadinović

Suppleanter
Elisa Kankaala
Marianne Hammar
Majlis Agbeck

Revisor: Jan Malmros
Revisorsuppleant: Olle Larsson

Valberedning: Teresa Borg och Kajsa Roth Nyström