Öppna och stänga milongan

Vi är i stort behov av medhjälpare på Camarin, att öppna och stänga är inte svårt. Du har alltid stöd av en van styrelseledamot eller rutinerad medhjälpare.

Att öppna på Camarin innebär att:

  • börja tjänstgöra vid ca 19.30 (Camarin öppnar 20.30)
  • göra inköp
  • möblera salen
  • duka fram fika
  • bemanna kassan fram till kl. 21.00.

Att stänga Camarin innebär att:

  • bemanna kassan från kl. 21.00 till kl. 22
  • fylla på fika under kvällen
  • plocka undan bord och stolar
  • duka av och diska
  • tömma soporna.

Camarin stänger kl. 22.00, då ska musiken upphöra och lokalen utrymmas.

Mer instruktioner får du när du anmäler dig via Doodle. Första gången öppnar/stänger du alltid med någon som är rutinerad.

Till öppna/stänga-listan på Doodle…

Tack för att du är en del av Camarin. Din insats är värdefull!