månadsarkiv: mars 2020

Ny Styrelse 2020

Camarin höll årsmöte den 6 mars 2020 och nya styrelseledamöter valdes in.

Camarin hälsar Lisa Bjernhager, Marcela Troncoso och Tommy ParraVarela Leite välkomna in i styrelsen och Rolf Svensson som revisorsuppleant.

Styrelsen 2020