månadsarkiv: februari 2018

Årsmöte den 16 mars

Den 16 mars kl. 19 håller vi sedvanligt årsmöte. Alla medlemmar är välkomna att delta. 

Mötet innebär de sedvanliga årsmötesförhandlingar, samt styrelsens förslag till justering av stadgarna.

Förslaget till stadgejustering gäller: slopande av framtida fler hedersmedlemmar; revisorer och valberedning ska inte kallas till styrelsemöten (men fortfarande ha närvarorätt); reducering av formulering om vilka handlingar som överlämnas vid eventuellt upphörande av föreningen.

För att rösta på årsmöte eller extra föreningsmöte måste medlemsavgiften vara betald senast 4 veckor före möte.

Valberedningen består av Karin Karl-Eriksdotter och Teresa Borg.

I samband med mötet bjuder föreningen medlemmarna på enkel förtäring. OBS! om du vill äta måste du anmäla det senast onsdagen 14 mars till andersmarten31@gmail.com

Efter årsmötet blir det fredagspraktika kl 20.30 som vanligt.