månadsarkiv: december 2017

#metoo

Det har säkert inte undgått någon att det sveper en vrede över landet där #metoo-vrålet och de efterföljande branschspecifika protesterna knappast lämnar någon oberörd. Sexuella trakasserier och övergrepp är och förblir oacceptabelt, och tack vare de mångas berättelser förstår vi kanske hur otroligt utbrett det ändå är.

I en Facebook-tråd ganska nyligen finns vittnesmål att detta även gäller för tangomiljön i Malmö. Tyvärr. Några modiga kvinnor har trätt fram och berättat om sina upplevelser inom tangon. Berättelser som berör och upprör.

Camarin vill därför klargöra att i vår verksamhet verkar vi för en kultur som bidrar till jämställdhet, där alla bemöter varandra med ömsesidig respekt, kvinnor som män.

Tangon som dansform kräver lyhördhet, respekt och hänsyn. Det är därför viktigt att man respekterar och följer de koder som finns inom tangon. De är till för att hjälpa och vägleda oss.

Vi måste motverka alla former av sexuella trakasserier och övergrepp inom vår verksamhet. Det finns inget utrymme för sexistiska kommentarer eller handlingar i vår förening eller på våra arrangemang. Camarin kommer att arbeta för att tangon blir en mötesplats där alla känner sig trygga.

Får du kännedom om eller personligen drabbats av kränkningar eller övergrepp och vill tala om det – tveka inte att höra av dig till oss i styrelsen. Vi är också öppna för tips och råd om hur vi kan bli ännu bättre.Du kan också mejla oss på info@camarin.se

Låt oss göra tangomiljön till en plats där alla känner glädje och värme! Låt oss tala om #metoo! Låt oss ha en öppen dialog.

Väl mött!
Anders Mårtensson
ordförande Camarin